HOOG-RISICOCONTACT of TERUGKEER RODE ZONE  en een ctpc ontvangen ? 

Boek dan zelf uw covidtest met uw CTPC ( corona test prescription code) VIA WWW. MIJNGEZONDHEID.BE

 een patiënt die COVID-positief testte moet in de eerste 6 maanden na zijn positieve test NIET hertest worden bij symptomen, noch in quarantaine na HR-contact.

HOOG-RISICOCONTACT

u laat zich 2 x testen, op dag 1 en op dag 7 na het hoog-risicocontact 

U blijft thuis tot het resultaat van uw eerste test gekend is.

Is het contact langer dan 3 d geleden dan enkel testen  op dag

Bent u volledig gevaccineerd moet u niet in quarantaine blijven als uw eerste test negatief is.

U vermijdt wel sociale contacten en contacten met mensen die een verhoogd risico hebben om ziek te worden ged 14 d na het hoog-risicocontact.

bent u niet of onvolledig gevaccineerd dan blijft u verplicht in quarantaine tot na uw tweede negatieve test op dag 7.

Is uw test positief dan blijft u 10 d in isolatie thuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERUGKEER RODE ZONE

 

EU/SCHENGENZONE

Kleurcodes / Land van herkomst1 Herstel of  Vaccinatie certificaat2 Belgische residenten3 Residenten andere landen3
EU/ Schengen zone / uitzonderingslanden4: Groen/oranje Ja/Nee Geen testing noch quarantaine
EU/ Schengen zone/ uitzonderingslanden4: Rood Ja Geen testing noch quarantaine, zelftest aangeraden indien tijdens de reis een risico gelopen werd
Nee PCR test max 72U voor  aankomst  (geen reis indien positief) OF PCR test bij aankomst (Q tot resultaat) - Tweede PCR test op dag 7 (geen quarantaine) PCR test max 72U voor  aankomst  (geen reis indien positief) - Tweede PCR test op dag 7 (geen quarantaine)

2 Vaccinatiecriteria: volledige vaccinatie (2 doses of 1 dosis indien J&J)+ 14 dagen. Vaccin erkend door het EMA.
Herstelcriterium: eerdere infectie aangetoond met PCR-test. Maximaal 180 dagen en minimaal 11 dagen tussen de eerste positieve test en het certificaat.
3 Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van tests, maar worden in quarantaine geplaatst als de ouders worden getest, in afwachting van de testresultaten. 
4 Alle landen die zijn opgenomen in bijlage 1 van de Aanbeveling van de Raad van de Europese Unie over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van deze beperking https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/

 

 

 

Voor de andere landen (buiten EU/Schengen zone noch de uitzonderingslanden4) en voor de zones met een heel hoog risico op VOC5 telt alleen het vaccinatiecertificaat mee voor de maatregelen die van toepassing zijn bij aankomst in België.

Kleurcodes / Land van herkomst1 Vaccinatie certificaat2 Belgische residenten3 Residenten andere landen3
Andere landen: Rood Ja PCR test bij aankomst  (Q tot resultaat) en tweede test op dag 7 (geen quarantaine)
Nee Verplichte quarantaine,  PCR test bij aankomst en D7

(Q stopgezet bij 2de negatieve test)

behalve uitzonderingen6

Niet essentiële reizen verboden.

Indien essentieel : zie Belgische residenten

Zones met een  heel hoog risico op VOC5

EU/Schengen zone

Ja Geen testing noch quarantaine
Nee PCR test max 72U voor  aankomst  (geen reis indien positief) OF PCR test bij aankomst (Q tot resultaat)  EN  tweede PCR test D7 (geen quarantaine)
Zones met een  heel hoog risico op VOC5

Andere landen

Ja/Nee Verplichte quarantaine  10 dagen, PCR test bij aankomst en D7 (behalve uitzondering van Q voor essentiële reizen van vervoerspersoneel en diplomaten) Inreisverbod behalve uitzonderingen. Indien uitzondering: zie Belgische residenten

(uitzondering voor diplomaten,  professioneel vervoerspersoneel, partner/kinderen onder zelfde dak, doorreizen, dwingende humanitaire reden erkend door de Dienst Vreemdelingenzaken en motieven van nationale veiligheid)

 

Een reactie achterlaten