Wenst u de dokter te spreken?

Telefonisch contact en opvragen van resultaten kan op het nummer

059 70 62 73 op volgende ogenblikken:

  • 's morgens tussen 9:00h en 10:00h
  • 's avonds tussen 16:00h en 19:00h

Besef wel dat een telefonisch consult nooit dezelfde kwaliteit van zorg levert als een onderzoek in de praktijk. Ook neemt dit tijd af van de patiënten die wel op consultatie komen.

Op vraag kan een copy van de laboresultaten klaargelegd worden.

 

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie, tijd en inbreng van de patiënt nodig. Daarom komt u hiervoor beter op raadpleging.

Als arts mogen we enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is.

Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.

Dringende vragen

Deze kunnen door het secretariaat doorgegeven worden.

Consultatie over de telefoon kan in een aantal gevallen, bv resultaten bespreken, aanpassen medicatie.

Een goede inschatting maken van een probleem kan niet altijd over de telefoon, dus als ik vind dat een echte fysieke consultatie nodig is dan wordt dat ook zo doorgegeven.

Ik doe GEEN consultaties via e-mail, whatsapp, messenger, facebook of andere sociale media.