Uw Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt.

Dit dossier bevat:

  • gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis
  • sociale en administratieve gegevens
  • verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers
  • gegevens over de gevolgde behandelingen
  • gegevens over genomen medicatie
  • vaccinaties,risico's, gekende allergieen
  • Persoonlijke aantekeningen van de arts behoren niet tot het globaal medisch dossier.

Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.

Waarschijnlijk hoorde u reeds via uw ziekenfonds of via andere informatiekanalen van het globaal medisch dossier. Toch willen wij langs deze weg het globaal medisch dossier nog even in de kijker stellen.

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD.

De belangrijkste informatie wordt hiervan beveiligd opgeladen naar een online platform waar de artsen van de ziekenhuizen, ook spoedopname via uw identiteitskaart dit kunnen lezen.

Dit om hen te informeren over uw gezondheidstoestand en evt behandelingen en u zodoende de best mogelijke medische behandeling te kunnen geven .

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.  Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen) een vergoeding.  Dit bedrag  wordt door uw huisarts rechtstreeks geregeld met uw  ziekenfonds. Hiervoor heeft hij wel uw identiteitskaart , 1 x jaarof bij vernieuwing van uw pas, nodig.  Bovendien geniet u van 2 € vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts. Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier op uw vraag doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar betaalt u dan de GMD-bijdrage aan deze arts.

Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn, en of voorgestelde behandelingen niet tegenstrijdig zijn met mekaar.

Van uw medisch dossier wordt er een samenvatting online geplaatst, zichtbaar voor andere artsen , in het ziekenhuis bv , via uw identiteitskaart ( ziektes, operaties, administratieve gegevens,  allergieen, risico's). Dit om uw behandeling optimaal te laten verlopen. Indien u dit niet wenst gelieve dit mee te delen aan uw huisarts . 

Onderzoeken en behandelingen door specialisten

Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts.  Het GMD biedt een instrument om tot meer uitwisseling te komen.  U kunt als patiënt de specialist vragen om zijn bevindingen aan de huisarts mee te delen en zo een betere opvolging van uw ziekte- en gezondheidstoestand toe te laten.