Huisbezoeken moeten telefonisch aangevraagd worden (059 70 62 73), bij voorkeur voor 11.00 uur 's ochtends.

Vanaf 1 september 2022 geldt als maximum toegelaten snelheid in bijna heel Oostende  30 km/uur.

Het stadsbestuur hoopt met  deze maatregel  de leefbaarheid  in de stad en de verkeersveiligheid te verbeteren.  Iedere Oostendenaar kan dit alleen maar toejuichen.

Helaas worden verplaatsingen voor huisbezoeken daardoor te tijdrovend en de drukte in de huisartspraktijken neemt alleen maar toe door het groot aantal gestopte huisartsen de laatste jaren.

Een mentaliteitswijziging van  dringt zich dan ook op en ook u als patiënt moet uw steentje bijdragen.

Wie mij wil consulteren moet dus bij voorkeur  naar de praktijk komen.

Dit kan met familie of buren, via vrienden, met mindermobielencentrale of per taxi.

 

 

 

Binnen de praktijk zijn de omstandigheden voor onderzoek en behandeling ideaal. Op de raadpleging wordt u sneller en efficiënter gediend.

Wanneer u echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen omdat u zich moeilijk of niet kan verplaatsen (hoogbejaard, ernstig ziek, ….), kan u steeds een huisbezoek aanvragen.

Hou bij het aanvragen van een huisbezoek rekening met het feit dat huisbezoeken in een stad  tijdrovend zijn ( zone 30, verkeersdrukte, parkeerproblemen,…) en dat de dokter  niet kan voorspellen wanneer hij tijdens de dag kan langskomen. Dit hangt immers af van de drukte op de raadpleging en van de geografische spreiding van de andere aangevraagde huisbezoeken.

Palliatieve patiënten en zieke rustoordpatiënten krijgen voorrang tijdens de huisbezoeken.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.