Hoeveel is het?

De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen.

Voor de mensen met een verhoogde tegemoetkoming ( code van ziekenkas eindigt op 1 ) wordt er, verplicht door de overheid, via derde betaler gewerkt op de consultatie. U brengt hiervoor uw IDENTITEITSKAART mee. U betaalt dan enkel 1 euro remgeld. ( 1.5 euro als ik niet uw GMD-houdende huisarts ben)  LET WEL : dit is niet verplicht  voor huisbezoeken.

In een aantal gevallen ( financiële nood bv ) en u geniet niet van een verhoogde tegemoetkoming kan ik ook via derde betaler uw consultatie/huisbezoek regelen. Het remgeld ( is het gedeelte dat u oplegt ) is hier wel iets hoger. ( 4 euro voor een consult)

Erkende feestdagen:

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede paasdag
  • 1 mei
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • 21 juli
  • 15 augustus
  • 1 november
  • 11 november
  • Kerstdagen