Hoeveel is het?

De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen.

Breng altijd uw IDENTITEITSKAART mee.

Ik werk volledig met het derde betalerssysteem, u betaalt enkel het remgeld. De rest wordt rechtstreeks met de ziekenfondsen vereffend.

1 euro  ( patienten met verhoogde tegemoetkoming)  of 4 euro (1.5 of 6 euro als ik niet uw GMD-houdende huisarts ben)

Voor technische prestaties komt er soms wat extra bij maar ook enkel het remgeld hiervan.

Enkel als u niet in regel bent met uw ziekenkas moet u het volledige bedrag zelf betalen en ontvangt u een getuigschrift voor verstrekte hulp.

 

Erkende feestdagen:

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede paasdag
  • 1 mei
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • 21 juli
  • 15 augustus
  • 1 november
  • 11 november
  • Kerstdagen