Beste mensen

 

 

EU-covidcertificaat via www.mijngezondheid.be / CovidSafeBE app

 covid-infectie < 6 mnd geleden of volledige covidvaccinatie > 14d geeft u ook recht op een Europees covidcertificaat om te reizen, via de app of www.mijngezondheid.be

in de andere gevallen moet u een PCR-test laten doen afhankelijk of het land van uw bestemming dit eist.

https://diplomatie.belgium.be/nl/diensten/op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen  : per land te bekijken.

www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land.

lijst met testafnamecentra : www.mijngezondheid.be

REIZIGERSTESTPOST LUCHTHAVEN Eurofins Labo Van Poucke – Oostende : via www.mijngezondheid.be

testen zijn ALTIJD OP AFSPRAAK MET CTPC,  ZELF CTPC- testcode ( enkel zelf aanmaken voor vertrekkende reizen)  en afspraak te maken via www.mijngezondheid.be

plan uw test tijdig, 48-72 u voor vertrek ! niet daags voordien of u zult uw resultaat niet tijdig hebben.

De gratis  CTPC code is slechts  10 dagen geldig, dus boek geen weken op voorhand.

De 2 gratis testen zijn afh of u reeds > 14  volledig gevaccineerd bent of niet en/of u vaccinatie geweigerd hebt.

Bent u buitenlander en/of hebt u geen belgisch rijksregisternummer dan is een ctpc code en een gsm nummer de enige manier om uw testresultaat te bekomen via www.mijngezondheid.be en zo uw covidcertificaat in orde te kunnen brengen.

Het EU-covidcertificaat kan NIET aangemaakt worden door de huisartsen, labo’s en de testposten. Dit is iets wat u zelf moet doen via www.mijngezondheid.be

 

Reizen naar een ander land

Indien u reist naar een ander land is het belangrijk dat u zich informeert over welke bijkomende voorwaarden worden gesteld om het land te betreden én om de landen die u doorreist zonder problemen te betreden. Sommige landen aanvaarden enkel PCR-testen, andere landen aanvaarden zowel PCR- als snelle antigeentesten en dit is geen statisch gegeven (laatste info op www.diplomatie.belgium.be); dit wijzigt regelmatig. België heeft beslist om naast een bewijs van volledige vaccinatie en een herstelcertificaat enkel PCR-testen te aanvaarden die uiterlijk 72 uur voor aankomst werden afgenomen.

 

U heeft een PCR-test nodig die buiten de testindicaties valt (vb. reis, event vanaf 13/8, …)?

U maakt best een afspraak met een staalafnamepunt in de regio waar u woont of u kan terecht bij de staalafnamepost op Brussels Airport. Kaart met testcentria via www.mijngezondheid.be

In het algemeen hebben private labo’s én een significant aantal ziekenhuislabo’s (met een blauw icoon op de kaart) capaciteit voorzien om dergelijke afnames te doen. Als algemene regel geldt dat de zowat 140 triage- en staalafnamecentra van het land die door de overheid werden ingericht (met een groen icoon op de kaart), tot op heden quasi uitsluitend patiënten testen die voldoen aan een testindicatie (symptomatische en asymptomatische risicocontacten), met uitzondering van een aantal triagecentra, voornamelijk in Brussel. Stelselmatig zullen ook meer van deze triagecentra extra capaciteit voorzien én over elektronische betaalfaciliteiten beschikken om u te kunnen helpen.

Huisartsen hebben via de huisartsenkoepels aangegeven dat hun primaire opdracht erin bestaat om zieke mensen te helpen en dus niet om testafnames te organiseren voor reizigers. Uiteraard kan het zijn dat uw huisarts dit toch voorziet; vraag dit op voorhand na en respecteer de beslissing van uw arts.

De resultaten van de analyse zijn toegankelijk via de bestaande platformen www.mijngezondheid.be of www.masanté.be. Het merendeel van de labo’s heeft daarnaast ook nog bijkomende communicatiemiddelen opgezet om u het resultaat en certificaat te bezorgen.

Hou er ook rekening mee dat labo-analyses een zekere tijd in beslag nemen. Momenteel koppelt 92% van de labo’s de resultaten van PCR-testen terug binnen de 24u en 97 % binnen de 36u. Maak dus tijdig uw afspraak om zorgprofessionals niet onnodig onder extra druk te zetten.

Testen om een vertrek op reis mogelijk te maken zijn betalend en dus ten laste van de reiziger. Testen bij een terugkeer uit een rode zone waarvoor u een activatiecode ontvangt na het invullen van een PLF, blijven terugbetaald.

 

Zieke mensen en risico-patiënten zullen ten allen tijde voorrang krijgen.

Wanneer u zich met een dergelijke code voor een gratis test aanbiedt voor een staalafname, zal u niet moeten betalen bij staalafname.

Indien u niet aan de voorwaarden voldoet voor een gratis test (vb. niet-resident, vraag voor een 3e test, …), zal u via dezelfde weg ook een activatiecode kunnen aanvragen waarmee u een afspraak kan maken. Een Koninklijk Besluit wordt opgemaakt waardoor voor afnames van een klassieke PCR-test maximum 55 euro zal mogen aangerekend worden, met uitzondering van zeer snelle PCR-testen die binnen een zeer korte tijdspanne een resultaat opleveren (vb. op Brussels Airport). Hou er rekening mee dat u deze test in het merendeel van de gevallen zal moeten betalen op het moment van de afname. Het KB die de maximumprijs regelt, zal vermoedelijk ingaan in het begin van de maand juli 2021.

 

Wat indien een antigentest volstaat voor mijn reis? GEEN SNELLE ANTIGEENTESTEN BIJ DOKTER STUBBE NOCH OP DE TESTPOST

Antigentesten kunnen ook bestaan onder de vorm van zelftesten. Zelftesten (testen die een burger bij zichzelf afneemt en het resultaat zelf afleest) kunnen onder geen beding aanleiding geven tot een geldig testcertificaat.

U moet zich dus richten tot een zorgprofessional om een antigentest af te nemen. Aangezien de teststrategie in België gericht is op PCR-testen wegens een hogere betrouwbaarheid in zo breed mogelijke gevallen, zijn de afnameplaatsen voor dergelijke antigentesten momenteel beperkter dan voor PCR-testen.

In het algemeen bieden een aantal private labo’s én een aantal ziekenhuislabo’s (met een blauw icoon op de kaart) afnames met snelle antigentesten aan. Als algemene regel geldt dat de zowat 140 triage- en staalafnamecentra van het land dit momenteel niet aanbieden. Het is mogelijk dat uw huisarts hiervoor tijd kan en wil vrijmaken, maar dit behoort niet tot zijn/haar kerntaken.

 

Geldt mijn activatiecode voor een gratis test ook voor sneltesten?

Neen, vermits niet alle landen deze testen aanvaarden wenst de Federale Overheid de meest betrouwbare testen ter beschikking te stellen die in zoveel mogelijk situaties bruikbaar zijn. U dient deze testen dus zelf te betalen.

 

WAAR KUNT U ZICH WEL LATEN TESTEN OM TE REIZEN ? WHERE CAN YOU BE TESTED TO TRAVEL ?

 

REIZIGERSTESTPOST LUCHTHAVEN   Eurofins Labo Van Poucke – Oostende: via www.mijngezondheid.be, eerst CTPC testcode aanmaken via mijngezondheid.be

dus enkel om te vertrekken op reis dient u zelf uw cptc aan te maken

 

ZorgConnect aan Zee (Prikcentrum CRI Oostende), https://www.cri.be

 Kaaistraat 1A, 8400 Oostende
Ma-Vrij: 10-12u

Brussels airport:
https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid19-test-centre-at-brussels-airport

 

 AZ DAMIAANZIEKENHUIS OOSTENDE :
afspraak maken via deze link : https://azdamiaan.be/nl/nieuws/screening-reizigers

 

 dr stubbe : 48-72 u voor vertrek ENKEL OP DE MIDDAG OP DE GELE BLOKJES, Hou rekening met uw tijdstip van vertrek.

Maak wel eerst uw CTPC code aan via www.mijngezondheid.be

 


LABO DECLERCK ARDOOIE

enkel op afspraak.
https://www.laboardooie.be/nl/covidtest

Een voorschrift van de arts is niet nodig.
De betaling gebeurt ter plaatse vóór de afname, bij voorkeur via bancontact, maar kan ook cash.

Enkel asymptomatische patiënten mogen zich aanmelden.

Locatie en openingsuren:
Algemeen Medisch Laboratorium West
Motestraat 35, 8850 Ardooie
COVID afname-container op de parking

Maandag t/m donderdag: 08u00-12u00
Donderdag: 16u00-20u00
Vrijdag: 08u00-16u00
Zaterdag: 08u00-12u00

 

 

 

 

Een reactie achterlaten