Waarvoor kunt u allemaal bij mij  terecht ?

 • Algemeen onderzoek, bloedafname, ECG,
 • Spirometrie of longfunctieonderzoek,
 • Vaccinaties  voor baby’s, kinderen en volwassenen,
 • Wegname  van kleine huidtumoren, bevriezen van wratten, hechten van wonden
 • Baarmoederhalsuitstrijkje, reizigersadvies,…
 • Sportmedisch onderzoek, onderzoek voor levensverzekering
 • Ik ben ook aangenomen arts voor politie en militair personeel

Geef altijd uw reden van consult aan het secretariaat  door wanneer u belt of online inboekt, zodoende kan de planning hieraan aangepast worden.

U KUNT BETALEN VIA BANCONTACT OF PAYCONIQ OP DE PRAKTIJK

Als alle afspraken online volzet zijn en u toch een dringend probleem heeft gelieve te bellen met het secretariaat

Indien u uw afspraak bij de huisarts niet kan nakomen, gelieve deze dan ook telefonisch  tijdig te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren.

Tijdens het verlof van uw eigen huisarts  zich wenden tot zijn/haar vervanger

Door de nieuwe privacywetgeving is het niet toegestaan om medische informatie te verstrekken, door te geven of medische vragen te beantwoorden via mail , messenger, whatsapp, facebook of andere mediakanalen.

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie, tijd en inbreng van de patiënt nodig. Daarom komt u hiervoor beter op raadpleging.

Als arts mogen we enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is.

Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.

Overzicht raadplegingen

 • van maandag tem vrijdag
   Op afspraak
 • Zaterdag 
  na afspraak vooraf tijdens de week

Hoe een afspraak maken?

Er zijn twee manieren om een afspraak te maken bij uw huisarts:

 • TELEFONISCHE AFSPRAAK VIA 059/706273
 • ONLINE :

VOOR VROEGE AFSPRAKEN OF AFSPRAKEN VOOR KLEINE HEELKUNDIGE INGREPEN ALTIJD NAAR DE DOKTER ZELF VRAGEN

Indien u met 2 personen samen wenst te komen,  gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken te maken.